Wizyta

Seria 5 spotkań:
Kompleksowa terapia składa się z pięciu spotkań. Znaczna redukcja bólu, zwłaszcza w stanach ostrych widoczna jest już po przeprowadzeniu pierwszej wizyty. Elementy pozwalające mi na postawienie prawidłowej diagnozy to wywiad, testy funkcjonalne, interpretacja wyników badań (jeśli są dostępne) oraz badanie dotykiem. Do pacjenta podchodzę w sposób holistyczny. Zdecydowana większość moich pacjentów dochodzi do zdrowia bez operacji. Jednym z warunków jest zastosowanie się do zaleceń i planu zabiegów terapii manualnej.

Zanim zdecydujesz się na zabieg operacyjny spróbuj terapii manualnej.

Jak się przygotować?
W celu sprawnego przebiegu wizyty proszę przygotować się według przedstawionych wskazówek.
Dokumentacja medyczna
Przydatne będą wszelkie dokumenty związane ze stanem zdrowia (wyniki badań obrazowych np. Rezonans magentyczny, tomograf komputerowy, rtg oraz usg).
Ubranie/bielizna
W wyniku konieczności bezpośredniego dostępu do skóry pacjenta oraz oceny całego ciała, proszę o zabranie bielizny niekrępującej ruchów, która zapewni komfort podczas wizyty. Niezależnie od tego, w której partii ciała występuje problem, podczas wizyty ocenie poddawany jest cały narząd ruchu.
Przebieg wizyty
Świadomość pacjenta o podejmowanych względem jego czynnościach jest bardzo ważnym elementem procesu terapeutycznego. W tym celu przedstawiam ogólny przebieg wizyty.
1. Wywiad i historia zdrowia
Rozmowa, w której pacjent przedstawia swój problem jest pierwszym etapem wizyty. Następnie pacjentowi zadawane są różne pytania, w celu ustalenia szczegółów i charakteru dolegliwości. Nie dotyczą one wyłącznie bezpośrednio zgłaszanego problemu lecz także innych układów, które nie muszą być bezpośrednio zgłaszane przez pacjenta jako związane z prezentowanym problemem.
2. Badanie kliniczne
Celem badań jest określenie stanu strukturalnego i funkcjonalnego w różnych częściach ciała. Testy kliniczne mogą prowokować dolegliwości pacjenta, o czym jest on informowany przed ich wykonaniem. Są one niezbędne aby określin stan strukturalny i funkcjonalny ciała.
3. Ocena badań obrazowych i dodatkowych
Badania obrazowe stanowią dodatkowy element diagnostyki, lecz często nie wyjaśniają przyczyn problemu pacjenta. Wyniki badania klinicznego są konfrontowane z wynikami badań obrazowych i czynnościowych.
4. Różnicowanie i wnioskowanie
Komplet informacji zebranych w wyniku wywiadu, badań i obrazowania pozwalają na postawienie hipotez diagnostycznych – najbardziej prawdopodobnych przyczyn stanu pacjenta.
5. Planowanie i przeprowadzenie terapii
Jeżeli postawione hipotezy pozwalają na przeprowadzenie leczenia zachowawczego – podczas wizyty wykonywane są odpowiednie zabiegi. Przed wykonaniem każdego z nich pacjent otrzymuje informacje odnośnie celu i oczekiwanych rezultatów zabiegu. Przeprowadzone zabiegi w czasie 48 godzin wyjaśnią, która diagnostyka jest prawidłowa.