Terapia dystorsji powięziowych - IFDMO

Leczenie problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym oraz czaszkowo-twarzowym.

Rozwój wiedzy wymaga interdyscyplinarnego i wielokierunkowego podejścia do problemu pacjenta. W wyniku zapotrzebowania na zebranie szerokiego materiału wiedzy praktycznej i teoretycznej z wielu dyscyplin prof. Harry von Piekartz wraz ze współpracownikami stworzył system CRAFTA® (Cranial Facial Therapy Academy – Akademia terapii czaszkowo twarzowej).